Odstąpienie od umowy, zwrot

 1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Nie ma możliwości zwrotu towaru, który posiada perosonalizację np. imienną.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – formularza zwrotu (pismo wysłane pocztą na adres: FABRYKABodziaków.pl Szymon Zacharski – DOK, ul. Młodzianowska 75
  26-600 Radom lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@fabrykabodziakow.pl)
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Zwroty zamówień przekraczających 200 zł, których wartość pomniejszy się po zwrocie ubrań o mniej niż 200zł,  posiadających darmową wysyłkę utracą możliwość posiadania darmowej wysyłki, w związku z czym kwota zwrotu zostanie pomniejszona o 15 zł.
 7. Zwrot towaru InPost Szybkie zwroty:
  Jeśli chcesz skorzystać z naszej nowej możliwości nadania przesyłki za pomocą paczkomatów InPost, wejdź na stronę www.szybkiezwroty.pl (klikając tutaj), zaznacz nasz sklep FABRYKABODZIAKOW i wypełnij formularz. Poczekaj aż zaakceptujemy Twoje zgłoszenie w ciągu 1 dnia roboczego.
  Na wskazany przez Ciebie numer telefonu otrzymasz SMS z kodem. Kod będzie ważny przez 72 godziny. Wystarczy udać się do paczkomatu i wpisać kod który nanieśliście Państwo na przesyłkę (np. markerem) Zaznaczając opcję nadaj paczkę – mam swój kod.
  W trakcie nadawania paczki ze zwrotem do nas nie ponosisz żadnych opłat – kwota 14 zł zostanie odliczona automatycznie dopiero od wartości zwracanego przez Ciebie towaru.
  Do przesyłki należy dołączyć wypełniony formularz zwrotu. Znajduje się on w naszym regulaminie w punkcie 11.

Wymiana towaru

Zamówiłeś niewłaściwy rozmiar? W naszym sklepie wymienimy zakupione przez Ciebie ubranka. Ze względu na to, że najczęstszą przyczyną wymiany jest m.in. źle dobrany rozmiar, zachęcamy Cię do zapoznania się z informacjami zawartymi w naszym asortymencie, gdzie znajdziesz wymiary naszej odzieży.

Jeśli chcesz zwrócić źle dobrane produkty to prosimy wysłać je do nas wraz z wypełnionym formularzem zwrotu (dostępny w regulaminie w punkcie 11) i paragonem oraz złożyć nowe zamówienie przez naszą stronę.

Wymiana towaru polega na zwrocie pierwotnie zakupionej rzeczy i zamówieniu nowej w odpowiednim rozmiarze. W związku z tym wymianie, podobnie jak zwrotowi nie podlegają rzeczy personalizowane wykonane na indywidualne zamówienie klienta.

Na wymianę towaru masz 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki. Produkty z działu Wyprzedaż – nie podlegają wymianom ani zwrotom.

Formularz zwrotu

Reklamacje 

 1. Jak złożyć reklamację?

Wszystkie reklamacje dotyczące produktów lub sklepu internetowego możesz złożyć:

 • pisemnie na adres: FABRYKA.GIFT Szymon Zacharski, ul. Młodzianowska 75, 26-600 Radom.
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fabrykabodziakow.pl

Przesłanie lub zwrot produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres FABRYKA.GIFT Szymon Zacharski, ul. Młodzianowska 75, 26-600 Radom.

2. Co napisać w reklamacji?

Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;
 • żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz
 • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub produkt) związane z przedmiotem reklamacji.

Możemy także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez nas.

3. Kiedy otrzymasz odpowiedź na reklamację

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

4. Gdzie znajdziesz regulacje prawne dotyczące reklamacji

Podstawa i zakres odpowiedzialności za zgodność produktu z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Mamy dwa rodzaje odpowiedzialności za zgodność produktu z umową:

 • ustawową Sprzedawcy – jest to odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa, poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, gdzie jest ona uregulowana, tej odpowiedzialności nie można wyłączyć w przypadku konsumentów;
 • umowną (np. gwarancja udzielana przez gwaranta) – jest to odpowiedzialność dodatkowa, ma zastosowanie w przypadku, gdy dany produkt jest objęty np. gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta). Szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji znajdziesz w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji;

Poniżej znajdziesz szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy na podstawie przepisów prawa – w zależności od rodzaju produktu (rzecz ruchoma, treść lub usługa cyfrowa) oraz w zależności od daty zawarcia umowy (do 2022 r., czy od 2023 r.):

Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad. Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży. Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.